fbpx

Piotr Mitura

Home / Piotr Mitura

Piotr Mitura

Edukator Grupy Edukacja 3.0

O sobie

Z wykształcenia jestem nauczycielem. Ukończyłem studia na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Doświadczenie zawodowe w pracy z najmłodszymi zdobywałem przez kilka lat jako asystent dziecka niepełnosprawnego oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Swoje umiejętności wykorzystuję w pracy trenerskiej z przedszkolakami, dziećmi i młodzieżą szkolną, dorosłymi, seniorami, nauczycielami. Poprowadziłem kilkaset godzin warsztatów, wykładów i zajęć, między innymi jako trener Uniwersytetu Dziecięcego UMCS, trener w projektach: „Młodzi zdolni” z WSEI, „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” z UMCS, edukator „Przystanku Sempre” w ramach współpracy z Fundacją Sempre a Frente, gospodarz i wykładowca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto jestem animatorem czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz kierownikiem i wychowawcą kolonijnym.

Pasję nauczania realizuję nie tylko dzięki wiedzy i doświadczeniu. Korzystam z nowoczesnych technologii, metod i narzędzi pracy, co pozwala mi pozytywnie motywować słuchaczy do rozwoju, zdobywania wiedzy, kształtowania kompetencji i rozbudzania ciekawości świata.

Czym się zajmuję w Edukacji 3.0?

  • prowadzę warsztaty, wykłady i inne formy szkoleniowe dla dzieci i dorosłych
  • pełnię funkcje kierownika podczas letnich półkolonii „Naukowe Wakacje”
  • przygotowuję oferty zajęć edukacyjnych

Obszary, w których się specjalizuję:

  • Warsztaty dla dzieci i młodzieży w zakresie pozytywnego i wartościowego wykorzystania nowoczesnych technologii (programowanie, robotyka, obróbka cyfrowa grafik, roboty edukacyjne, urządzenia mobilne, itd.) 
  • Wykorzystanie sketchnotingu w procesie edukacji
  • Szkolenia nauczycieli z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji (w tym komputerów i urządzeń mobilnych, prezentacji multimedialnych, robotów edukacyjnych, itd.)
  • Szkolenia seniorów z wykorzystania nowoczesnych technologii (podstaw obsługi komputera i Internetu).