fbpx

Oferta CKC Edukacja 3.0 dla nauczycieli

Home / Oferta CKC Edukacja 3.0 dla nauczycieli

Technologie informacyjno-komunikacyjne

 • Praca z robotami edukacyjnymi w szkole.

 • Programowanie na lekcjach. Pierwsze kroki.

 • Praca z klockami edukacyjnymi w szkole (min. Lego Education System®).

 • Kreatywne zajęcia dla uczniów.

 • Bezpieczeństwo w sieci – wpływ Internetu na życie dzieci i młodzieży. Wpływ gier komputerowych na dzieci i młodzież.

 • Współpraca w chmurze internetowej (komunikacja online, zdalne nauczanie, dyski sieciowe, zarządzanie klasą online).

 • Urządzenia mobilne w edukacji. Interaktywne quizy aktywizujące uczniów.

 • Rzeczywistość rozszerzona – przegląd wybranych aplikacji edukacyjnych.

 • Wirtualna rzeczywistość - przegląd narzędzi i aplikacji VR.

 • Wykorzystanie Internetu (przeglądarki internetowe i ich możliwości, zaawansowane wyszukiwanie informacji, prawa autorskie).

 • Przegląd narzędzi i serwisów dostępnych online wpierających nauczanie, w tym platfomy e-learning’owe, kursy online.

 • Praca z e-podręcznikami. Przegląd inspirujących i wartościowych stron internetowych w podziale na przedmioty szkolne.

 • Tablica interaktywna – skuteczne narzędzie w pracy nauczyciela (obsługa tablicy, obsługa dedykowanego oprogramowania do tablicy, prezentacja możliwości bezpłatnych narzędzi do tworzenia ćwiczeń interaktywnych) na przykładzie tablicy i monitora interaktywnego Smart.

 • Tworzenie nowoczesnych prezentacji multimedialnych (MS Sway, programy Adobe, Prezi itp.) Narzędzia do obróbki grafiki i tworzenia infografik.

 • Modelowanie i druk 3D w szkole.

 • Zasady organizowania i przeprowadzania pracy projektowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii . Metoda WebQuest – badawczy projekt edukacyjny oparty nad danych z Internetu.

Wsparcie psychologiczne

 • Uzdolnienia uczniów - diagnoza i rozwój.

 • Diagnoza zapotrzebowania na działanie wychowawcze i profilaktyczne

 • Ewaluacja szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych

 • Budowanie i doskonalenie szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych.

 • Szkolenie nauczycieli przedmiotowych z zakresu prowadzenia zajęć profilaktycznych

 • Szkolenie dla wychowawców klas z zakresu prowadzenia zajęć profilaktycznych w trakcie zajęć wychowawczych.

 • Wykłady szkoleniowe dla rad pedagogicznych z zakresu psychologii i psychoprofilaktyki.